9. yüzyılın en büyük takıntısı tarihti. İçinde bulunduğumuz dönem, belki de, daha çok mekan dönemidir (M. Foucault)


Mekanın toplumsal inşasını anlamak, kendimizi kurma biçimlerimizi anlamak demektir (Irvin C. Shick)


Her toplumun mekan tahayyülünde ve mekansal davranışında büyük farklılıklar vardır. Bu da toplumların kültürel farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Zaman içinde her kültür sistemi, yaşama biçimini, mekan anlayışı ve onu kullanışıyla yansıtmıştır. (I. Altan)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment